• Informacje ogólne

    Tensar AX5-GN jest kompozytem powstałym ze zgrzania sztywnego monolitycznego rusztu

  • Zastosowanie

    Kompozyt Tensar AX5-GN jest stosowany do strukturalnego zbrojenia warstw asfaltowych

  • Wyślij swój projekt

    Dowiedz się jak możemy Ci pomóc zredukować koszty, skrócić czas budowy